Angular

Angular

Angular is een populair open-source framework voor het bouwen van webapplicaties. Het wordt onderhouden door Google en wordt vaak gebruikt voor het ontwikkelen van moderne en dynamische single-page applicaties (SPA’s).

Enkele belangrijke kenmerken van Angular zijn:

 1. Component-based Architecture (Componentgebaseerde Architectuur): Angular-applicaties zijn opgebouwd uit componenten. Deze componenten zijn herbruikbare bouwstenen die specifieke delen van de gebruikersinterface en functionaliteit bevatten.
 2. Two-way Data Binding (Tweerichtingsgegevensbinding): Angular biedt een mechanisme voor tweerichtingsgegevensbinding, wat betekent dat veranderingen in de gebruikersinterface automatisch worden weerspiegeld in de bijbehorende gegevens en vice versa.
 3. Dependency Injection (Afhankelijkheidsinjectie): Dependency Injection is een ontwerppatroon dat wordt gebruikt om componenten van externe afhankelijkheden te voorzien. Hierdoor wordt de code onderhoudbaar en testbaar.
 4. Directives (Directieven): Directives zijn instructies in de HTML die de functionaliteit van een element wijzigen. Ze kunnen worden gebruikt voor zaken als het herhalen van elementen, het tonen/verbergen van elementen en het wijzigen van de DOM.
 5. Routing: Angular biedt een routermodule waarmee je kunt navigeren tussen verschillende weergaven en URL-paden kunt beheren.
 6. HTTP Client: Angular heeft een ingebouwde HTTP-clientmodule waarmee je eenvoudig verbinding kunt maken met externe services en gegevens kunt ophalen.
 7. Formulieren: Angular biedt uitgebreide ondersteuning voor het beheren van formulieren, zowel template-driven als reactive.
 8. TypeScript: Angular is geschreven in TypeScript, een superset van JavaScript die statische typen en andere moderne programmeerconcepten mogelijk maakt.

Om een Angular-applicatie te ontwikkelen, moet je de Angular CLI (Command Line Interface) installeren. Hiermee kun je nieuwe projecten maken, componenten genereren, tests uitvoeren en meer.

Een eenvoudige stappenreeks om een nieuwe Angular-app te maken is als volgt:

 1. Installeer Node.js en npm (Node Package Manager) op je computer.
 2. Installeer de Angular CLI met het commando: npm install -g @angular/cli.
 3. Maak een nieuw project met: ng new MijnAppNaam.
 4. Navigeer naar het nieuwe project: cd MijnAppNaam.
 5. Start de ontwikkelingsserver: ng serve.

Dit zijn slechts enkele basisconcepten van Angular. Als je specifieke vragen hebt of meer diepgaande informatie wilt, staan wij klaar om te helpen!