Privacybeleid

Privacybeleid

Dit privacybeleid (“Beleid”) regelt de manier waarop Webcommitment BV (“Webcommitment”, “wij”, “ons.” of “onze”) de informatie verzamelt, gebruikt, onderhoudt, openbaar maakt en verwerkt die is verzameld van bezoekers van de webcommitment.nl klanten en klanten die een van onze diensten of producten gebruiken (gezamenlijk de “Diensten”) (samen aangeduid als “u” of “uw”).

Onze Site en Diensten zijn gericht op volwassenen. We verzamelen nooit bewust persoonlijke informatie via onze Site van degenen waarvan we weten dat ze jonger zijn dan 16 jaar, en geen enkel deel van onze Site is gestructureerd om iemand onder de 16 aan te trekken. Als u een ouder of voogd bent en u denkt dat we informatie van uw kind hebben verzameld op een manier die wettelijk niet is toegestaan, neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens. We zullen de gegevens verwijderen voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving.

Dit beleid is niet van toepassing op activiteiten voor het verzamelen van informatie buiten de Diensten, zoals de producten en diensten van WEBCOMMITMENT die onze klant kan gebruiken om namens zichzelf informatie te verzamelen (“Klantgegevens”). WEBCOMMITMENT biedt bijvoorbeeld interactieve online platforms voor haar klanten en kan namens hen informatie verwerken om die diensten te leveren. Dit beleid beschrijft niet de verwerking van klantgegevens en we nodigen u uit om het privacybeleid van de toepasselijke klant te bezoeken voor informatie over hun privacypraktijken. Alle vragen die u hebt met betrekking tot dergelijke informatie en uw rechten onder de wetgeving inzake gegevensbescherming, moeten worden gericht aan de klant, als de beheerder van die informatie, en niet aan WEBCOMMITMENT.

Bij WEBCOMMITMENT doen we er alles aan om uw informatie veilig en beveiligd te houden en te behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit beleid bevat belangrijke informatie en we vragen u deze zorgvuldig te lezen. In dit beleid vindt u meer informatie over:

Ons Cookiebeleid

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand met kleine hoeveelheden informatie dat wordt gedownload naar/opgeslagen op uw computer (of andere apparaten met internet, zoals een smartphone of tablet) wanneer u een website bezoekt. Cookies helpen ons informatie te onthouden over uw bezoek aan onze Site, zoals uw land, taal en andere instellingen. Ze kunnen ons ook helpen om onze site efficiënter te beheren en uw volgende bezoek gemakkelijker te maken. Cookies kunnen ons ook in staat stellen om verschillende andere dingen te doen, zoals we hieronder verder uitleggen.

Welke cookies gebruiken we?

Wanneer u onze Site bezoekt, kunnen de volgende cookies naar uw apparaat worden gedownload:

Analytische/prestatiecookies

Deze cookies stellen ons in staat om het aantal bezoekers/gebruikers van onze Site te herkennen en te tellen en om te zien hoe dergelijke bezoekers/gebruikers zich op onze Site bewegen wanneer ze deze gebruiken. Dit helpt ons om de manier waarop onze Site werkt te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk vinden wat ze zoeken.

Functionele cookies

Deze cookies worden gebruikt om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze Site. Dit stelt ons in staat om onze inhoud voor u te personaliseren, u bij naam te begroeten en uw voorkeuren te onthouden.

Hoewel we geen targetingcookies gebruiken voor reclamedoeleinden, gebruiken we Google Analytics op onze Site voor analytische/ prestatiedoeleinden. Google Analytics stelt ons in staat om anonieme gebruikersbewegingen en interactie op onze Site te volgen, evenals om te controleren hoe onze Site werkt onder hoge volumes of stressomstandigheden. De soorten geaggregeerde gebeurtenissen die we bijhouden met Google Analytics zijn onder meer:

 1. Gebruikersactiviteit van de site (waaronder nieuwe gebruikers/terugkerende gebruikers/duur van het bezoek/beoordeelde pagina’s/bouncepercentage/verwijzingen)
 2. Demografie (zoals leeftijd/geslacht)
 3. Geo locatiegegevens/taal
 4. Platform (zoals browser/netwerk/apparaat)

Om onze inhoud te verrijken, sluiten we soms sociale opties, foto’s en video-inhoud van websites zoals Facebook, Twitter en YouTube in. Als gevolg hiervan kan Facebook een cookie instellen wanneer u een pagina bezoekt met inhoud die is ingesloten van bijvoorbeeld Facebook. Door onze inhoud die gebruik maakt van YouTube te bezoeken of te gebruiken, wordt u beïnvloed om de Servicevoorwaarden van YouTube (https://www.youtube.com/t/terms) te volgen  bij het gebruik van / omgaan met YouTube-componenten. Houd er rekening mee dat we geen controle hebben over de verspreiding van deze cookies en /of functionaliteit en dat u de relevante website van derden, zoals Facebook, Twitter of YouTube (http://www.google.com/policies/privacy) moet controleren voor meer informatie over hun cookies, privacy-informatie en functionaliteit.

Hoe kunt u cookies uitschakelen?

Als u niet wilt dat wij cookies installeren of als u niet akkoord gaat met hoe we ze op enigerlei wijze gebruiken, kunt u de instellingen van uw internetbrowser wijzigen of cookies weigeren. Het gedeelte “Help” van de werkbalk van de meeste browsers vertelt u hoe u kunt voorkomen dat uw apparaat nieuwe cookies accepteert, hoe u de browser op de hoogte kunt stellen wanneer u een nieuwe cookie ontvangt of hoe u cookies helemaal kunt uitschakelen. Als u echter uw browserinstellingen gebruikt om alle cookies te blokkeren (inclusief die cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het beheer en de werking van onze Site), kunt u verminderde functionaliteit ervaren of geen toegang hebben tot alle of delen van onze Site. Meer informatie is te vinden op www.allaboutcookies.org.

Welke persoonlijke informatie en wanneer en waarom we deze gebruiken

Informatie die u verstrekt

We verzamelen persoonlijke informatie van u als u:

 1. solliciteer bij ons
 2. bezoek onze Site
 3. een van onze Diensten te kopen of een demo van onze Diensten te eisen
 4. met ons samenwerken als zakenpartner of dienstverlener

Als u via onze Site solliciteert naar een baan bij ons, verzamelen wij de volgende persoonlijke informatie van u:

 1. volledige naam
 2. e-mailadres
 3. postadres
 4. telefoonnummer
 5. antwoorden op vragen die persoonlijke informatie bevatten, zoals uw meest trotse prestaties, of u gekwalificeerd bent om in het VK te werken, enz.

We zullen deze persoonlijke informatie gebruiken om:

 1. uw sollicitatie te beoordelen
 2. beoordelen en bepalen of wij van mening zijn dat een bepaalde rol geschikt is voor jou
 3. (indien van toepassing) contact met u op te nemen om een interview en eventuele daaropvolgende interviews te regelen
 4. (indien van toepassing) contact met u op te nemen over de voortgang van uw aanvraag
 5. (indien van toepassing) referenties verkrijgen

Als u onze Site bezoekt, verzamelen wij de volgende persoonlijke informatie van u:

 1. uw naam, e-mailadres en uw vraag als u ons een “Hallo” e-mail stuurt
 2. uw naam, e-mailadres en contactnummer als u een demo van onze Diensten wilt
 3. uw naam e-mailadres als u onze nieuwsbrieven wilt ontvangen
 4. via de cookies die we op onze Site gebruiken

WEBCOMMITMENT gebruikt deze persoonsgegevens om:

 1. uw ervaring met onze Site te personaliseren. We kunnen informatie in geaggregeerde vorm gebruiken om te begrijpen hoe gebruikers van onze Site, als groep, de Diensten en bronnen gebruiken die op onze Site worden aangeboden
 2. onze Site te verbeteren. We kunnen feedback van u gebruiken om onze Diensten te verbeteren
 3. periodieke e-mails en nieuwsbrieven te versturen. We kunnen uw e-mailadres bijvoorbeeld gebruiken om te reageren op uw vragen, vragen en/of andere verzoeken, een demo van onze Diensten te regelen of u nieuwsbrieven te sturen (indien van toepassing)

Als u een van onze Diensten koopt, verzamelen wij de volgende persoonsgegevens van u:

 1. volledige naam
 2. functie
 3. e-mailadres
 4. bedrijfsnaam en adres
 5. bedrijfstelefoon
 6. (indien van toepassing) transactie-informatie

WEBCOMMITMENT gebruikt deze persoonsgegevens om de levering van de gevraagde Diensten te vergemakkelijken en (indien van toepassing) Webcommitment updates en/of nieuwsbrieven te verstrekken.

Als u met ons samenwerkt als zakenpartner of dienstverlener, verzamelen wij de volgende persoonlijke gegevens van u:

 1. volledige naam
 2. functie
 3. e-mailadres
 4. bedrijfsadres
 5. bedrijfstelefoon
 6. transactie-informatie

WEBCOMMITMENT gebruikt deze persoonsgegevens om:

 1. uw geschiktheid als zakenpartner of dienstverlener beoordelen/beoordelen
 2. diensten leveren/gebruiken zoals vereist

Naast het bovenstaande gebruiken we de informatie die we verzamelen uit de bovenstaande bronnen voor de volgende doeleinden, om:

 1. u technische kennisgevingen, updates, beveiligingswaarschuwingen, informatie over wijzigingen in ons beleid en ondersteunings- en administratieve berichten te sturen
 2. fraude, schending van beleid of voorwaarden en bedreigingen of schade te voorkomen en aan te pakken
 3. onderzoek te doen, inclusief focusgroepen en enquêtes
 4. andere zakelijke of commerciële doeleinden te vervullen op uw aanwijzing of met uw kennisgeving en/of toestemming.

Niettegenstaande het bovenstaande kunnen we informatie gebruiken die u niet identificeert (inclusief informatie die is samengevoegd of gedeïdentificeerd) voor welk doel dan ook, behalve zoals verboden door de toepasselijke wetgeving. Voor informatie over uw rechten en keuzes met betrekking tot hoe we informatie over u gebruiken, raadpleegt u het gedeelte ‘Uw wettelijke rechten en keuzes’ hieronder.

Automatisch verzamelde informatie

Daarnaast verzamelen we automatisch de volgende informatie wanneer u de Diensten gebruikt:

 1. Gegevens over het gebruik van de service, inclusief gegevens over functies die u gebruikt, pagina’s die u bezoekt, e-mails en bekijkt, producten en services die u bekijkt en koopt, het tijdstip waarop u bladert en uw verwijzende en afsluitende pagina’s.
 2. Apparaatgegevens, waaronder gegevens over het type apparaat of browser dat u gebruikt, de besturingssoftware van uw apparaat, uw internetprovider, de land- en taalinstellingen van uw apparaat en apparaat-ID’s zoals het IP-adres.
 3. Locatiegegevens, inclusief onnauwkeurige locatiegegevens (zoals locatie afgeleid van een IP-adres of gegevens die een stad- of postcodeniveau aangeven)

Raadpleeg ons Cookiebeleid (hierboven) voor informatie over hoe we cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën gebruiken om deze informatie te verzamelen. Naast de technologieën die in ons Cookiebeleid worden vermeld, gebruiken we het volgende:

 1. Pixels (ook wel webbakens genoemd), die code zijn die is ingesloten in een website, video, e-mail of advertentie die informatie over uw gebruik naar een server verzendt. Er zijn verschillende soorten pixels, waaronder afbeeldingspixels (kleine grafische afbeeldingen) en JavaScript-pixels (die JavaScript-code bevatten). Wanneer u een website, video, e-mail of advertentie bezoekt die een pixel bevat, kan de pixel ons of een afzonderlijke entiteit toestaan om cookies in uw browser te plaatsen of te lezen. Pixels worden gebruikt in combinatie met cookies om de activiteit van een bepaalde browser op een bepaald apparaat te volgen. We nemen pixels van afzonderlijke entiteiten op die ons in staat stellen u extra functionaliteit te bieden, zoals de mogelijkheid om onze Diensten te verbinden met uw sociale media-account.
 2. Device Fingerprinting, het proces van het analyseren en combineren van sets gegevenselementen uit de browser van uw apparaat, zoals JavaScript-objecten en geïnstalleerde lettertypen, om een “vingerafdruk” van uw apparaat te maken en uw browser en apparaat uniek te identificeren.

Hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen en opslaan

We hebben passende praktijken voor het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens, technische, organisatorische en beveiligingsmaatregelen genomen die zijn ontworpen om te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging van de persoonlijke informatie die u met ons deelt. Dergelijke maatregelen omvatten bijvoorbeeld:

 1. het stellen van vertrouwelijkheidsvereisten aan onze medewerkers en dienstverleners;
 2. het vernietigen of permanent anonimiseren van persoonlijke informatie als deze niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor deze is verzameld;
 3. het volgen van beveiligingsprocedures bij de opslag en openbaarmaking van uw persoonlijke informatie om ongeoorloofde toegang ertoe te voorkomen; en
 4. het gebruik van beveiligde communicatiekanalen zoals SSL (“secure sockets layer”) voor het verzenden van gegevens die naar ons worden verzonden. SSL is een industriestandaard coderingsprotocol dat wordt gebruikt om online transactiekanalen te beschermen.

Aangezien de beveiliging van informatie gedeeltelijk afhankelijk is van de beveiliging van de computer die u gebruikt om met ons te communiceren en de beveiliging die u gebruikt om gebruikers-ID’s en wachtwoorden te beschermen, moet u passende maatregelen nemen om deze informatie te beschermen.

We bewaren uw informatie zolang als redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden waarvoor deze is verzameld, zoals uitgelegd in dit beleid. Wanneer uw informatie niet langer nodig is, zullen wij ervoor zorgen dat deze op een veilige manier wordt verwijderd. In sommige omstandigheden kunnen we uw persoonlijke gegevens voor langere tijd opslaan, bijvoorbeeld wanneer we dit moeten doen in overeenstemming met wettelijke, regelgevende, fiscale en boekhoudkundige vereisten. In specifieke omstandigheden kunnen we uw persoonlijke gegevens voor langere tijd opslaan, zodat we een nauwkeurig overzicht hebben van uw transacties met ons in het geval van klachten of uitdagingen, of als we redelijkerwijs geloven dat er een vooruitzicht is op een rechtszaak met betrekking tot uw persoonlijke informatie of transacties. Niettemin is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig en kunnen we de veiligheid van informatie niet garanderen. Als u vragen heeft over hoe wij uw persoonlijke gegevens opslaan, neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.

Hoe we uw persoonlijke informatie delen

We delen uw persoonlijke gegevens op de manier en voor de doeleinden die hieronder worden beschreven:

 1. met dienstverleners die ons bedrijf helpen beheren en diensten leveren. Deze dienstverleners zijn akkoord gegaan met vertrouwelijkheidsbeperkingen en gebruiken alle informatie die we met hen delen of die ze namens ons verzamelen, uitsluitend om de gecontracteerde service aan ons te leveren. Deze omvatten Amazon Web Services, Atlassian, Adobe, Google Cloud Platform, Cloudflare, Ubiquiti, Synology, Apple, Jazz HR, Hired.com, Asana, Github, SalesForce, Slack, Sentry, Strettons, Verisure en banken en betalingsproviders om betalingen te autoriseren en te voltooien;
 2. met overheidsorganisaties en -instanties, wetshandhavingsinstanties, regelgevers, om te voldoen aan alle toepasselijke wetten, voorschriften en regels, en verzoeken van wetshandhavings-, regelgevende en andere overheidsinstanties;
 3. met kredietinformatiebureaus en -organisaties die zich inzetten voor de preventie van fraude in de financiële dienstverlening;
 4. met leveranciers en andere partijen voor zakelijke en commerciële doeleinden, waaronder analysebedrijven. Leveranciers kunnen optreden als onze dienstverleners, of in bepaalde contexten, onafhankelijk beslissen hoe ze uw informatie verwerken.
 5. met onze klanten in verband met het verwerken van informatie namens hen. We delen bijvoorbeeld informatie met onze klanten om uw bestellingen te vergemakkelijken, uw online accounts te onderhouden en te beheren, te reageren op uw vragen en opmerkingen, te voldoen aan uw verzoeken en anderszins te voldoen aan de toepasselijke wetgeving.
 6. voor het faciliteren van verzoeken die op uw aanwijzing zijn gedaan;
 7. met uw toestemming of voor enig ander wettig doel;
 8. we kunnen in geaggregeerde, statistische vorm informatie delen die u niet identificeert, met betrekking tot de bezoekers van onze Site, verkeerspatronen en sitegebruik met onze partners, gelieerde ondernemingen of adverteerders.

Als we in de toekomst sommige of al onze activiteiten of activa verkopen of overdragen aan een derde partij, kunnen we informatie bekendmaken aan een potentiële of feitelijke derde koper van ons bedrijf of onze activa.

Voor meer informatie over uw rechten en keuzes met betrekking tot hoe we informatie over u delen, raadpleegt u het gedeelte ‘Uw wettelijke rechten en keuzes’.

Integraties van sociale media en technologie

We bieden delen van onze Diensten aan via websites, platforms en diensten die worden beheerd of beheerd door afzonderlijke entiteiten. Daarnaast integreren we technologieën die worden beheerd of gecontroleerd door afzonderlijke entiteiten in delen van onze Services. Enkele voorbeelden zijn:

Verwijzigingen

U kunt merken dat er advertenties of andere inhoud op onze Site is die linkt naar de sites en diensten van onze partners, leveranciers, adverteerders, sponsors, licentiegevers en anderen.

Leuk vinden en delen

We kunnen een pixel of SDK insluiten in onze Services waarmee u inhoud kunt “liken” of “delen” op, of inloggen op uw account via sociale media. Als u ervoor kiest om deel te nemen aan een dergelijke integratie, kunnen we informatie ontvangen van het sociale netwerk dat u hebt gemachtigd om met ons te delen. Houd er rekening mee dat het sociale netwerk onafhankelijk informatie over u kan verzamelen via de integratie.

Merkpagina’s

We kunnen inhoud aanbieden via sociale media. Alle informatie die u ons verstrekt wanneer u zich bezighoudt met onze inhoud (zoals via onze merkpagina) wordt behandeld in overeenstemming met dit beleid. Ook als u publiekelijk verwijst naar onze Diensten op sociale media (bijvoorbeeld door een hashtag te gebruiken die is gekoppeld aan WEBCOMMITMENT in een tweet of bericht), kunnen we uw referentie gebruiken op of in verband met onze Diensten.

We hebben geen controle over de inhoud of links die verschijnen wanneer u communiceert met andere entiteiten, inclusief wanneer u onze Services verlaat, en zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken die worden gebruikt door websites die zijn gekoppeld aan of van onze Site. Bovendien kunnen deze sites of services, inclusief hun inhoud en links, voortdurend veranderen. Deze sites en services kunnen hun eigen privacybeleid en klantenservicebeleid hebben. Browsen en interactie op een andere website, inclusief websites die een link naar onze Site hebben, is onderworpen aan de eigen voorwaarden en het beleid van die website. Dit beleid is niet van toepassing op uw gebruik van de websites van andere entiteiten.

Meer uitleg over direct marketing

Hoe we persoonlijke informatie gebruiken om u op de hoogte te houden van onze Diensten

We kunnen persoonlijke informatie gebruiken om u op de hoogte te stellen van Diensten waarvan wij denken dat ze voor u interessant zijn en/of om u onze nieuwsbrief te verstrekken. We kunnen contact met u opnemen via e-mail, post of telefoon of via andere communicatiekanalen waarvan we denken dat u ze nuttig vindt. In alle gevallen zullen we uw voorkeuren respecteren voor hoe u wilt dat we marketingactiviteiten met u beheren.

Hoe u uw marketingvoorkeuren kunt beherenOm privacyrechten te beschermen en ervoor te zorgen dat u controle hebt over hoe we marketing met u beheren:

 1. we zullen stappen ondernemen om direct marketing te beperken tot een redelijk en evenredig niveau en u alleen berichten sturen waarvan wij denken dat ze interessant of relevant voor u kunnen zijn;
 2. u kunt ons op elk moment vragen om te stoppen met direct marketing – u kunt ons vragen om te stoppen met het verzenden van e-mailmarketing, door de link “afmelden” te volgen die u vindt op alle e-mailmarketingberichten die we u sturen. U kunt ook contact met ons opnemen via onze Contast Us-pagina. Geef aan of u wilt dat wij stoppen met alle vormen van marketing of alleen een bepaald type (bijv. e-mail); en
 3. u kunt de manier wijzigen waarop uw browser cookies beheert, die kunnen worden gebruikt om online advertenties te leveren, door de instellingen van uw browser te volgen zoals uitgelegd in ons Cookiebeleid. Houd er rekening mee dat u zich niet kunt afmelden voor niet-promotionele e-mails, zoals die over uw transacties, onderhoud of de lopende zakelijke relaties van WEBCOMMITMENT. Uw afmelding is beperkt tot het gebruikte e-mailadres, apparaat en telefoonnummer en heeft geen invloed op volgende abonnementen.

We raden u aan om regelmatig de privacyverklaringen en voorkeursinstellingen te bekijken die voor u beschikbaar zijn op alle sociale mediaplatforms, evenals uw voorkeuren binnen uw account bij ons. Voor meer informatie over hoe u controle over uw informatie kunt uitoefenen, raadpleegt u “Uw wettelijke rechten en keuzes” hieronder.

Meer uitleg over keuzes op het gebied van trackingtechnologie

 1. Cookies en pixels. De meeste browsers accepteren standaard cookies. Raadpleeg ons Cookiebeleid hierboven voor instructies over het uitschakelen van cookies.
 2. Niet volgen. Met uw browserinstellingen kunt u mogelijk automatisch een “Do Not Track”-signaal verzenden naar online services die u bezoekt. Merk echter op dat er geen consensus in de branche is over wat site- en app-exploitanten moeten doen met betrekking tot deze signalen. Dienovereenkomstig, tenzij en totdat de wet wordt geïnterpreteerd om ons te verplichten dit te doen, controleren of ondernemen we geen actie met betrekking tot “Do Not Track” -signalen. Ga voor meer informatie over ‘Do Not Track’ naar http://www.allaboutdnt.com. Analytics. Google biedt tools waarmee u zich kunt afmelden voor het gebruik van bepaalde informatie die is verzameld door Google Analytics hier en door Google Analytics voor Display Advertising of het Google Display Netwerk hier.

Houd er rekening mee dat als u trackingtechnologieën uitschakelt of verwijdert, sommige delen van de Services mogelijk niet correct werken.

Uw wettelijke rechten en keuzes

Wettelijke basis voor het gebruik van uw gegevens

De Europese wetgeving inzake gegevensbescherming vereist een “wettelijke basis” voor de verwerking van persoonsgegevens. We zullen uw informatie alleen verzamelen, gebruiken en delen als we ervan overtuigd zijn dat we een geschikte wettelijke basis hebben om dit te doen, waaronder:

 1. we moeten uw informatie gebruiken om een contract uit te voeren of stappen te ondernemen om een contract met u aan te gaan. Bijvoorbeeld om de betaling voor de Door u bestelde Dienst in ontvangst te nemen en om u te voorzien van en om u te informeren over eventuele technische problemen met betrekking tot de Dienst die u hebt besteld;
 2. we uw informatie moeten gebruiken voor ons legitieme belang als commerciële organisatie. Bijvoorbeeld voor goed bestuur, boekhouding en het beheren en controleren van onze bedrijfsvoering. In al deze gevallen zullen we te allen tijde voor uw informatie zorgen op een manier die proportioneel is en uw privacyrechten respecteert en u hebt het recht om bezwaar te maken tegen verwerking zoals uitgelegd in Uw wettelijke rechten en keuzes;
 3. we moeten uw informatie gebruiken om te voldoen aan een relevante wettelijke of reglementaire verplichting die we hebben. Bijvoorbeeld voor activiteiten met betrekking tot het voorkomen, opsporen en onderzoeken van criminaliteit en voor de naleving van wettelijke en reglementaire vereisten en daarmee verband houdende openbaarmakingen;
 4. we hebben uw toestemming om uw informatie te gebruiken voor een bepaalde activiteit. Bijvoorbeeld, waar relevant, om bepaalde direct marketing naar u te sturen.

Als u meer wilt weten over de rechtsgrondslag waarvoor wij informatie verwerken, neem dan contact met ons op.

Onder voorbehoud van bepaalde vrijstellingen en in sommige gevallen afhankelijk van de verwerkingsactiviteit die we ondernemen, hebt u bepaalde rechten met betrekking tot uw informatie.

Wettelijke rechten voor inwoners van de Europese Economische Ruimte

Als u een inwoner bent van de Europese Economische Ruimte, hebt u volgens de Europese wetgeving de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

 

Recht op toegang tot persoonlijke informatie

U hebt het recht om ons te verzoeken u een kopie te verstrekken van uw persoonlijke informatie die we bewaren en u hebt het recht om geïnformeerd te worden over: (a) de bron van uw persoonlijke informatie; b) het doel, de rechtsgrondslag en de methoden van verwerking; c) de identiteit van de voor de verwerking verantwoordelijke; en (d) de entiteiten of categorieën van entiteiten aan wie uw persoonlijke informatie kan worden overgedragen.

Recht op rectificatie of verwijdering van persoonlijke informatie

U hebt het recht om ons te verzoeken onjuiste persoonlijke informatie te corrigeren. We kunnen proberen de juistheid van de persoonlijke informatie te verifiëren voordat we deze corrigeren.

U kunt ons ook verzoeken om uw persoonlijke gegevens te wissen in beperkte omstandigheden waarin:

 1. het is niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor het is verzameld; of
 2. u uw toestemming hebt ingetrokken (waarbij de gegevensverwerking was gebaseerd op toestemming); of
 3. na een succesvol recht van bezwaar (zie Recht van bezwaar); of
 4. het onrechtmatig is verwerkt; of
 5. om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan WEBCOMMITMENT is onderworpen.

We zijn niet verplicht om te voldoen aan uw verzoek om persoonlijke informatie te wissen als de verwerking van uw persoonlijke informatie noodzakelijk is:

 1. voor het voldoen aan een wettelijke verplichting; of
 2. voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

Recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken

U kunt ons vragen om uw persoonlijke gegevens te beperken, maar alleen wanneer:

 1. de juistheid ervan wordt betwist, om ons in staat te stellen de juistheid ervan te verifiëren; of
 2. de verwerking onrechtmatig is, maar u niet wilt dat deze wordt gewist; of
 3. het is niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor het is verzameld, maar we hebben het nog steeds nodig om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of
 4. u het recht om bezwaar te maken hebt uitgeoefend en de verificatie van dwingende gronden is in behandeling.

We kunnen uw persoonlijke gegevens blijven gebruiken na een verzoek om beperking, wanneer:

 1. we uw toestemming hebben; of
 2. om rechtsvorderingen vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of
 3. om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen.

Recht om uw persoonlijke gegevens over te dragen

U kunt ons vragen om uw persoonlijke gegevens aan u te verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machineleesbaar formaat, of u kunt vragen om deze rechtstreeks over te dragen aan een andere gegevensbeheerder, maar in elk geval alleen wanneer:

 1. de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op de uitvoering van een contract met u; en
 2. de verwerking wordt op geautomatiseerde wijze uitgevoerd.

Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

U kunt bezwaar maken tegen elke verwerking van uw persoonlijke informatie die onze legitieme belangen als rechtsgrondslag heeft, als u van mening bent dat uw fundamentele rechten en vrijheden zwaarder wegen dan onze legitieme belangen. Als u bezwaar maakt, hebben we de mogelijkheid om aan te tonen dat we dwingende legitieme belangen hebben die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden.

Recht om bezwaar te maken tegen de manier waarop we uw persoonlijke gegevens gebruiken voor direct marketingdoeleinden

 1. U kunt ons verzoeken om de manier waarop we contact met u opnemen voor marketingdoeleinden te wijzigen.
 2. U kunt ons verzoeken om uw persoonlijke gegevens niet over te dragen aan niet-gelieerde derden voor direct marketing of andere doeleinden.

Recht op het verkrijgen van een kopie van de waarborgen voor persoonlijke informatie die worden gebruikt voor overdrachten buiten uw rechtsgebied

U kunt vragen om een kopie van, of verwijzing naar, de waarborgen waaronder uw persoonlijke informatie wordt overgedragen buiten de Europese Unie.

We kunnen overeenkomsten voor gegevensoverdracht redigeren om commerciële voorwaarden te beschermen. Recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit

 1. U hebt het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit als u zich zorgen maakt over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken.
 2. We vragen u om eerst te proberen eventuele problemen met ons op te lossen, hoewel u het recht hebt om op elk gewenst moment contact op te nemen met uw toezichthoudende autoriteit.

Wijzigingen in dit privacybeleid

WEBCOMMITMENT kan dit beleid op elk moment bijwerken. Wanneer we dat doen, zullen we de bijgewerkte datum onderaan deze pagina herzien. We raden u aan om deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen om op de hoogte te blijven van hoe we de persoonlijke informatie die we verzamelen kunnen gebruiken en beschermen. Als we fundamentele wijzigingen aanbrengen in dit beleid, zullen we proberen u te informeren door middel van een kennisgeving op onze site of per e-mail.

Neem contact met ons op

Ons hoofd informatiebeveiliging en compliance heeft de uiteindelijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het WEBCOMMITMENT-beleid en alle toepasselijke wetten worden nageleefd. Ons hoofd informatiebeveiliging en compliance kan worden gecontacteerd door een e-mail te sturen naar: info@webcommitment.nl

Als u problemen ondervindt bij het openen van de informatie hier, neem dan contact met ons op via de onderstaande details om dit beleid in een ander formaat te verkrijgen. Als u vragen, zorgen of klachten hebt over onze naleving van dit beleid, de informatie die we over u bewaren of als u uw rechten wilt uitoefenen, raden we u aan eerst contact met ons op te nemen. We zullen klachten en geschillen onderzoeken en proberen op te lossen en alle redelijke inspanningen leveren om uw wens om uw rechten uit te oefenen zo snel mogelijk en in elk geval binnen de termijnen die door de wetgeving inzake gegevensbescherming worden geboden, na te komen. U hebt het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.